نقض و روشن است

بریچ و پاک کردن ps vita
شرح :

که در ساحل و پاک کردن ps vita زرادخانه خود را با هزاران ترکیب اسلحه بسازید و هر سرباز را با ترکیبی از امتیازات، تاکتیک ها، کامو، زره و موجودی که همه توسط شما طراحی شده اند، متخصص کنید. بار خود را با مواد مصرفی مانند پهپادهای بدون سرنشین پهپاد و شارژهای غیرقانونی تنظیم کنید که می توانند مسیر نبرد را تغییر دهند!

این بازی را رایگان دانلود کنید

fa_IRPersian