Grand Theft Auto 4 [לא רשמי]

Grand Theft Auto 4 Ps vita

Grand Theft Auto 4 Ps vita Free Full [בִּלתִי רִשׁמִי]

תיאור :

GTA 4 עבור Ps vita היא גרסה לא רשמית למערכת Ps vita! Grand Theft Auto 4 ממציאה מחדש את הסדרה עם גרסה מחודשת של Liberty City המפורטת עד לחור האחרון ולפתח הגג. יש כעת ארבעה רבעים לחקור ועוד אזור נוסף מחוץ לליברטי סיטי ממש...Gta 4 On Ps vita עובד נהדר וחלק אבל יש כמה בעיות שתתוקן בגרסה הקרובה עבור gta 4 PS vita

הורד את המשחק הזה בחינם

he_ILHebrew